Isabelle
2014 09 06 kl 11.20 föddes en liten söt flicka på 3 kg och 49 cm lång.