S*Pilbäcken's Norska Skogkatter , Siames & Oriental